برخی از مشتریان

 • شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
 • دانشگاه آزاد واحد اسلامی شهرکرد
 • اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری
 • مدیریت شعب بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری
 •  جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
 •  سازمان قضایی نیروهای مسلح استان چهارمحال و بختیاری
 •  شرکت غله و خدمات بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری
 • اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری
 •  اداره امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری
 • شهرداری  لردگان
 • دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب لردگان
 •  شرکت ابوذر گستر لردگان
 • مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهار محال و بختیاری
 • شرکت پخش فرآورده های نفتی استان چهارمحال و بختیاری
 • دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری
 • مدیریت شعب بانک رفاه استان چهارمحال و بختیاری
 • مدیریت شعب بانک ملی استان چهارمحال و بختیاری
 • شرکت ابفاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری
 • اداره کل بنیادشهید استان چهارمحال و بختیاری
 • شهرداری شهرکرد
 • استانداری استان چهارمحال و بختیاری
 • مدیریت شعب بانک سپه استان گیلان
 • دانشکده دندانپزشکی رسالت شهرکرد
 • فرودگاه شهرکرد
 • اداره کل صنعت – معدت و تجارت استان
 • شرکت شهرک های صنعتی استان
 • شبکه بهداشت استان
 • شهرداری شهر کیان
 • اداره کل ثبت اسناد استان
 • کارخانه سیمان شهرکرد